Geschiedenis

1

De geschiedenis van Salamanca is een van de meest interessanste van Spanje, met als hoofdrolspelers de Romeinen die de stad groot maakten.

We beginnen de geschiedenis van Salamanca in de 3e eeuw voor Chr. wanneer Hanibal de stad Helmantica (het tegenwoordige Salamanca) innam, waarbij hij de rebellen ´de Salmantinos´ moesten verslaan. Later komen de Romeinen en sindsdien zijn er vele hoofdstukken in de geschiedenis van deze stad die van belang waren tot de vorming van het Salamanca tegenwoordig kennen.

Met de komst van de Romeinen, die de Cartiganesen versloegen, begon er een tijdperk met een belangrijke groei van de stad. De rivier de Tormes was een belangrijk punt waar omheen de stad zich ontwikkelde. Bovendien wordt de ´Via de Plata´, of  ´Zilverroute´ aangelegd om het gebied te commercialiseren. Uit deze tijd stamt de brug ´Puente Romana´, wat een van de mooie monumenten is die we tegenwoordig in Salamanca kunnen zien.

Na de Romeinen waren er de Visgoden die over dit gebied heersten, hoewel er tussen beide volkeren een kleine periode was dat er een ander volk de leiding had die de ´Alonos´ worden genoemd. Later veroverden de Arabieren in het jaar 712 Salamanca, een tijd waarin de stad alle pracht en praal verloor dat was opgebouwd door de Romeinen.

In de 10e eeuw kwam de stad weer in handen van de Katholieken en in deze tijd groeide het aantal inwoners gestaag met mensen uit de streken Cantabria, Catalonië, Galicië, maar ook kwamen er Portugezen en Joden. Ook werd in deze tijd de universiteit van Salamanca en de kathedraal gebouwd.

In de 13e eeuw behoorde de streek Leon y Castilla tot het koninkrijk van Fernando III. Later onder het koninkrijk van koning Alfonso X werd de universiteitsstad gesticht en komen er vele nieuwe inwoners naar Salamanca. In de 14e eeuw kreeg de regio een eigen koning, Alfonso XI.

IMG_9860.JPG

De 16e eeuw was de meest welvarendste eeuw voor de stad, het inwoners aantal steeg snel, wat gedeeltelijk te danken was aan de universiteit. En in de 18e eeuw was het bovendien een van de belangrijkste, wat cultuur en economie betreft, van het Noorden van Spanje. In deze tijd werd de Plaza Mayor gebouwd, het centrale plein in barokke stijl, dat tegenwoordig een van de drie belangrijkste bezienswaardigheden van de stad is.

Gedurende de Onafhankelijkheidsoorlog in de 19e eeuw werd de stad bezet door de Fransen onder leiding van Napoleon en werd de universiteit gesloten, wat een van de slechtste momenten was uit de geschiedenis van Salamanca. Toen de oorlog achter de rug was kwam de tijd van wederopbouw.

In de 20e eeuw woedde in Spanje de Burgeroorlog. Salamanca werd het thuisfront van de nationalisten onder leiding van dictator Franco. In deze tijd werd het nationaal archief van Salamanca opgericht met documenten die de troepen van Franco verzamelden over het hele continent.

IMG_9710.JPG

Tegenwoordig is Salamanca een moderne en kosmopolische stad met een indrukwekkend cultureel erfgoed en tegelijkertijd een universiteitsstad met een jeugdige sfeer.

 

Advertenties